Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=cypher

Cypher - це мова запитів Neo4j для спрощення роботи з графами. Вона повторює синтаксис SQL та перемішує його з таким собі ascii стилем для відображення структури графа. Цей навчальний матеріал передбачає, що ви вже знайомі із концепцією графів, зобрема що таке вершини та зв'язки між ними.

Деталі тут

Вершини

Відображує запис у графі

() Таким чином у запиті позначається пуста вершина. Використовується зазвичай для того, щоб позначити, що вона є, проте це не так вже й важливо для запиту.

(n) Це вершина, яка має назву n, до неї можна повторно звертатись у запиті. Звернення до вершини n починається з нижнього підкреслення та використовує camelCase (верблюжий регіст).

(p:Person) Можна також додати ярлик до вершини, в данному випадку - Person. Це як тип / клас / категорія. Назва ярлика починається з великої літери та використовує верблюжу нотацію.

(p:Person:Manager) Вершина може мати кілька ярликів.

(p:Person {name : 'Théo Gauchoux', age : 22}) Вершина також може мати різні властивості, в данному випадку - name та age. Також мають починатися з великої літери та використовувати верблюжу нотацію.

Наступні типи дозволяється використовувати у властивостях:

Увага! В Cypher не існує типу, що відображає час. Замість нього можна використовувати рядок із визначеним шаблоном або чисельне відображення певної дати.

p.name За допомогою крапки можна звернутись до властивості вершини.

Зв'язки (або ребра)

Сполучають дві вершини

[:KNOWS] Це зв'язок з ярликом KNOWS. Це такий же самий ярлик як і у вершини. Починається з великої літери та використовує ВЕРХНІЙ_РЕГІСТР_ІЗ_ЗМІЇНОЮ_НОТАЦІЄЮ.

[k:KNOWS] Це той же самий зв'язок, до якого можна звертатись через змінну k. Можна подалі використовувати у запиті, хоч це і не обов'язково.

[k:KNOWS {since:2017}] Той же зв'язок, але вже із властивостями (як у вершини), в данному випадку властивість - це since.

[k:KNOWS*..4] Це структурна інформація, яку використовують шляхи, які розглянуті нижче. В данному випадку, *..4 говорить: “Сумістити шаблон із зв'язком k, що повторюватиметься від одного до чотирьох разів.”

Шляхи

Спосіб поєднувати вершини та зв'язки.

(a:Person)-[:KNOWS]-(b:Person) Шлях описує, що вершини a та b знають (knows) один одного.

(a:Person)-[:MANAGES]->(b:Person) Шлях може бути направленим. Цей описує, що а є менеджером b.

(a:Person)-[:KNOWS]-(b:Person)-[:KNOWS]-(c:Person) Можна створювати ланцюги зі зв'язків. Цей шлях описує друга друга (a знає b, який в свою чергу знає c).

(a:Person)-[:MANAGES]->(b:Person)-[:MANAGES]->(c:Person) Ланцюг, аналогічно, також може бути направленим. Шлях описує, що a - бос b і супер бос для c.

Шаблони, які часто використовуються (з документації Neo4j):

// Друг-мого-друга
(user)-[:KNOWS]-(friend)-[:KNOWS]-(foaf)

// Найкоротший шлях
path = shortestPath( (user)-[:KNOWS*..5]-(other) )

// Спільна фільтрація
(user)-[:PURCHASED]->(product)<-[:PURCHASED]-()-[:PURCHASED]->(otherProduct)

// Навігація по дереву
(root)<-[:PARENT*]-(leaf:Category)-[:ITEM]->(data:Product)

Запити на створення

Створити нову вершину:

CREATE (a:Person {name:"Théo Gauchoux"})
RETURN a

RETURN дозволяє повернути результат після виконання запиту. Можна повертати кілька значень, наприклад, RETURN a, b.

Створити новий зв'язок (із двома вершинами):

CREATE (a:Person)-[k:KNOWS]-(b:Person)
RETURN a,k,b

Запити на знаходження

Знайти всі вершини:

MATCH (n)
RETURN n

Знайти вершини за ярликом:

MATCH (a:Person)
RETURN a

Знайти вершини за ярликом та властивістю:

MATCH (a:Person {name:"Théo Gauchoux"})
RETURN a

Знайти вершини відповідно до зв'язків (ненаправлених):

MATCH (a)-[:KNOWS]-(b)
RETURN a,b

Знайти вершини відповідно до зв'язків (направлених):

MATCH (a)-[:MANAGES]->(b)
RETURN a,b

Знайти вершини за допомогою WHERE:

MATCH (p:Person {name:"Théo Gauchoux"})-[s:LIVES_IN]->(city:City)
WHERE s.since = 2015
RETURN p,state

Можна використовувати вираз MATCH WHERE разом із операцією CREATE:

MATCH (a), (b)
WHERE a.name = "Jacquie" AND b.name = "Michel"
CREATE (a)-[:KNOWS]-(b)

Запити на оновлення

Оновити окрему властивість вершини:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
SET p.age = 23

Оновити всі властивості вершини:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
SET p = {name: "Michel", age: 23}

Додати нову властивіcть до вершини:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
SET p + = {studies: "IT Engineering"}

Повісити ярлик на вершину:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
SET p:Internship

Запити на видалення

Видалити окрему вершину (пов'язані ребра повинні бути видалені перед цим):

MATCH (p:Person)-[relationship]-()
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
DELETE relationship, p

Видалити властивість певної вершини:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
REMOVE p.age

Зверніть увагу, що ключове слово REMOVE це не те саме, що й DELETE!

Видалити ярлик певної вершини:

MATCH (p:Person)
WHERE p.name = "Théo Gauchoux"
DELETE p:Person

Видалити всю базу даних:

MATCH (n)
OPTIONAL MATCH (n)-[r]-()
DELETE n, r

Так, це rm -rf / на мові Cypher !

Інші корисні запити

PROFILE Перед виконанням, показати план виконання запитів.

COUNT(e) Порахувати елементи (вершини та зв'язки), що відповідають e.

LIMIT x Обмежити результат до x перших результатів.

Особливі підказки


Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії Théo Gauchoux, оновлено 2 авторами.