Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=json

Nakoľko je JSON extrémne jednoduchý formát na výmenu dát, toto bude pravdepodobne najjednoduchšie “Learn X in Y Minutes”.

JSON v jeho základnej forme nemá komentáre, ale veľa parserov akceptuje komentáre v štýle C (//, /* */). V tomto návode však bude všetko 100% valídny JSON.

{
 "kľúč": "hodnota",

 "kľúč": "musí byť vždy uzavretý v dvojitých uvodzovkách",
 "čísla": 0,
 "reťazce": "Ahøj, svet. Unicode je povolený pri použití \"únikovej sekvencie (escaping)\".",
 "boolean?": true,
 "nič": null,

 "veľké číslo": 1.2e+100,

 "objekty": {
  "komentár": "Väčšina štruktúry bude pochádzať z objektov.",

  "pole": [0, 1, 2, 3, "Pole môže obsahovať čokoľvek.", 5],

  "iný objekt": {
   "komentár": "Môžu byť vhniezdené, čo môže byť užitočné."
  }
 },

 "nezmysly": [
  {
   "zdroje draslíka": ["banány"]
  },
  [
   [1, 0, 0, 0],
   [0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, "neo"],
   [0, 0, 0, 1]
  ]
 ],

 "alternatívny štýl": {
  "komentár": "sleduj toto!"
 , "pozícia čiarky": "nezáleží na nej - pokiaľ je pred hodnotou, všetko je ok"
 , "iný komentár": "pekné, že?"
 },

 "to bolo rýchle": "A už sme aj na konci. Teraz ovládš všetko, čo ti JSON môže ponúknuť."
}

Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Anna Harren, and updated by 2 contributors.