Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=xml

XML (Extensible Markup Language) to rozszerzalny język znaczników, stworzony do przechowywania i transportu danych.

W przeciwieństwie do HTML, XML nie specyfikuje w jaki sposób wyświetlić dane, a tylko je przechowuje.

<!-- Komentarze w XML wyglądają jak ten -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ksiegarnia>
 <ksiazka kategoria="GOTOWANIE">
  <tytul lang="pl">Codzienny Włoski</tytul>
  <autor>Giada De Laurentiis</autor>
  <rok>2005</rok>
  <cena>30.00</cena>
 </ksiazka>
 <ksiazka kategoria="DZIECI">
  <tytul lang="pl">Harry Potter</tytul>
  <autor>J K. Rowling</autor>
  <rok>2005</rok>
  <cena>29.99</cena>
 </ksiazka>
 <ksiazka kategoria="WEB">
  <tytul lang="pl">Nauka XML</tytul>
  <autor>Erik T. Ray</autor>
  <rok>2003</rok>
  <cena>39.95</cena>
 </ksiazka>
</ksiegarnia>

<!-- Powyżej jest typowy plik XML.
 Zaczyna się od deklaracji zawierającej metadane (opcjonalne). 

 XML używa drzewiastej struktury. Powyżej, głównym wierzchołkiem jest
 'ksiegarnia' , która zawiera trzy (3) węzły potomne, wszystkie 'ksiazki',
 które zawierają swoje węzły potomne, i tak dalej...

 Węzły są tworzone używające otwierających/zamykających znaczników.
 Węzły potomne znajdują się pomiędzy otwierającym i zamykającym znacznikiem.
-->

<!-- XML przechowuje dwa typy danych
 1 - Atrybuty -> metadane o węźle
   Zazwyczaj parser XML używa tych informacji do przechowywania danych we
   właściwy sposób. Atrybuty nadawane są poprzez wpisanie ich w otwierajacym
   znaczniku.
 2 - Elementy -> to są czyste dane.
   Dane, które parser otrzymuje z pliku XML.
   Elementy są deklarowane pomiędzy otwierajacym i zamykającym znacznikiem,
   bez nawiasów. -->

<!-- Poniższy element ma dwa atrybuty -->
<plik type="gif" id="4293">komputer.gif</plik>

Dokument XML jest dobrze sformatowany gdy jest syntaktycznie poprawny. Jednakże możliwe jest wstrzykiwanie większej liczby ograniczeń w dokumencie, używając definicji takich jak DTD i XML Schema.

Dokument XML, który jest zgodny ze swoją definicją jest poprawny.

Korzystając z tych narzędzi możesz sprawdzić dane zawarte w dokumencie poza logiką aplikacji.

<!-- Poniżej jest uproszczona wersja dokumentu księgarni,
 z dodatkową definicją DTD.-->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE notatka SYSTEM "Ksiegarnia.dtd">
<ksiegarnia>
 <ksiazka kategoria="GOTOWANIE">
  <tytul >Everyday Italian</tytul>
  <cena>30.00</cena>
 </ksiazka>
</ksiegarnia>

<!-- DTD może wyglądać następująco:-->

<!DOCTYPE notatka
[
<!ELEMENT ksiegarnia (ksiazka+)>
<!ELEMENT ksiazka (tytul,cena)>
<!ATTLIST ksiazka kategoria CDATA "Literatura">
<!ELEMENT tytul (#PCDATA)>
<!ELEMENT cena (#PCDATA)>
]>


<!-- DTD zaczyna się od deklaracji
 Zaczynając od góry, główny węzeł jest zadeklarowany jako wymagający jednego
 lub więcej węzłów potomnych typu 'ksiżka'.
 Każda 'ksiażka' powinna zawierać dokładnie jeden 'tytuł' i 'cene' oraz atrybut
 'kategoria' z 'literaturą' jako wartość domyślna.
 'tytuł' i 'cena' to pola typu parsowalnych zmiennyc znakowych, co oznacza że
 użyte znaczniki zostaną zinterpretowane &lt; zamienione <. -->

<!-- DTD moze być deklarowane wewnątrz pliku XML. -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE notatka
[
<!ELEMENT ksiegarnia (ksiazka+)>
<!ELEMENT ksiazka (tytul,cena)>
<!ATTLIST ksiazka kategoria CDATA "Literatura">
<!ELEMENT tytul (#PCDATA)>
<!ELEMENT cena (#PCDATA)>
]>

<ksiegarnia>
 <ksiazka kategoria="GOTOWANIE">
  <tytul >Everyday Italian</tytul>
  <cena>30.00</cena>
 </ksiazka>
</ksiegarnia>

Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by João Farias, and updated by 0 contributors.