Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=json

JSON to bardzo prosty format wymiany danych. Jak jest napisane na json.org, jest łatwy do pisania i czytania dla ludzi i do parsowania i generowania dla maszyn.

Kod JSON musi zawierać któreś z poniższych: * Zbiór par nazwa/wartość ({ }). W różnych językach jest to obiekt, rekord, struktura, słownik, tablica mieszająca, lista z kluczami, lub tablica asocjacyjna. * Uporządkowana lista wartości ([ ]). W różnych językach jest to tablica, wektor, lista, lub sekwencja. tablica/lista/sekwencja ([ ]) lub słownik/obiekt/tablica asocjacyjna ({ }).

JSON w swojej czystej postaci nie ma komentarzy, ale większość parserów akceptuje komentarze w stylu C (//, /* */). Niektóre parsery pozwalają także na końcowy przecinek (np. przecinek po ostatnim elemencie w tablicy lub po ostatiej własności obiektu), ale powinien on być omijany dla lepszej kompatybilności.

Dla celów tego poradnika wszystko będzie 100% kodem JSON. Na szczęście, to samo mówi za siebie.

Wspierane typy danych:

{
 "klucz": "wartość",

 "klucze": "muszą być zawsze zamknięte w podwójnych cudzysłowach",
 "liczby": 0,
 "łańcuchy": "Hellø, wørld. Wszystkie znaki unicode są dozwolone, razem z \"sekwencjami escape\".",
 "wartości logiczne?": true,
 "nic": null,

 "duża liczba": 1.2e+100,

 "obiekty": {
  "komentarz": "Większość twojej struktury będzie zbudowana z obiektów.",

  "tablica": [0, 1, 2, 3, "Tablice mogą mieć wewnątrz cokolwiek", 5],

  "inny obiekt": {
   "komentarz": "Elementy mogą się w sobie zawierać, bardzo użyteczne"
  }
 },

 "głupota": [
  {
   "źródła potasu": ["banany"]
  },
  [
   [1, 0, 0, 0],
   [0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, "neo"],
   [0, 0, 0, 1]
  ]
 ],

 "styl alternatywny": {
  "komentarz": "sprawdź to!"
 , "pozycja przecinka": "nie ma znaczenia, o ile jest przed następnym kluczem, jest poprawnie"
 , "następny komentarz": "jak ładnie"
 }, "znaki białe": "nie mają znaczenia", "to było krótkie": "I gotowe. Wiesz już wszystko o formacie JSON."
}

Dalsza lektura


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Anna Harren, and updated by 4 contributors.