Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=json

JSON er en enkel tekstbasert standard for datautveksling. Den er opprinnelig avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer. Standarden er imidlertid uavhengig av JavaScript eller andre programmeringsspråk.

JSON i sin reneste form har ingen faktiske kommentarer, men de fleste parsere vil akseptere C-stil (//, /* */) kommentarer.

{
 "nøkkel": "verdi",

 "nøkler": "må alltid være i doble anførselstegn",
 "tall": 0,
 "strings": "Hellø, wørld. Alt unicode er godkjent, også \"escaping\".",
 "har bools?": true,
 "ingenting": null,

 "stort tall": 1.2e+100,

 "objekt": {
  "kommentar": "Meste av strukturen kommer ifra objekt.",

  "array": [0, 1, 2, 3, "Arrays kan inneholde alt.", 5],

  "nytt object": {
   "comment": "Ny kommentar"
  }
 },

 "tull": [
  {
   "Kilde til Kalium": ["bananer"]
  },
  [
   [1, 0, 0, 0],
   [0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, "neo"],
   [0, 0, 0, 1]
  ]
 ],

 "Alternativ": {
  "Kommentar": "Sjekk ut ditta!"
 , "plassering av komma": "Sålenge den er før verdien er det gyldig"
 , "Enda en kommentar": "TØFT!"
 },

 "Ferdig": "Da er den korte innledninga til JSON ferdig"
}

Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Ole Mathias Heggem, and updated by 3 contributors.