Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=html

HTML مخفف كلمه ی Hyper Text Markup Language می باشد.

یك زبان نشانه گیری است كه با استفاده از كد نویسی می توانیم متن و داده های مختلف را با استفاده از آن نمایش دهیم.

Markup چیست؟ روشی است یرای مرتب كردن داده های صفحه كه با تگ ها ی باز و بسته احاطه شده است. همانند زبان ها ی برنامه نویسی دیگر نسخه های متفاوتی دارد . در اینجا درباره ی HTML5 توضیح داده شده است.

توجه: شما می توانید تگ ها و عناصر مختلفی را تست كنید، هرچه پیش می روید می توانید effect هارو در سایتی مانند codepen مشاهده كنید و روش عملكردشان را بیاموزید تا آشنایی بیشتری با این زبان پیدا كنید. این مقاله پر از syntax HTML و نكات پر كاربرد می باشد.

<!-- كامنت ها مشابه همین خط جاری باز و بسته می شوند -->

<!--
  كامنت ها
  می توانند
  چند خطی
  نیز باشند
-->

<!-- #################### تگ ها #################### -->

<!-- توضیحات زیر مثال یك فایل( اچ تی ام ال) است كه تجزیه و تحلیل شده است. -->

<!doctype html>
  <html>
    <head>
      <title>وب سایت من</title>
    </head>
    <body>
      <h1>!سلام دنیا</h1>
      <a href="http://codepen.io/anon/pen/xwjLbZ">
        به این لینک مراجعه فرمایید
      </a>
      <p>این یک پاراگراف است</p>
      <p>این هم یک پاراگراف دیگر است</p>
      <ul>
        <li>این یک گزینه در لیست غیرترتیبی می‌باشد</li>
        <li>این یک گزینه دیگر می‌باشد</li>
        <li>و این هم آخرین گزینه در لیست می باشد</li>
      </ul>
    </body>
  </html>

<!--
  فایل اچ تی ام ال همیشه در ابتدای کار به مرورگر نشان می‌دهد که یک سند از نوع اچ تی ام ال است
-->
<!doctype html>

<!-- شروع می‌شود html سپس تگ آغازین -->
<html>

<!-- بسته می شود </html> این تگ در انتهای فایل به صورت -->
</html>

<!--در بین این تگ آغازین و پایانی، موارد زیر را خواهیم داشت -->

 <!--  بسته می گردد </head> تعریف می شود و به صورت تگ <head> یک هدر توسط تگ -->

<head>
  <!--
  هدر شامل اطلاعات اضافی و توضیحات وب سایت است که در مرورگر نمایش داده نمی‌شوند. به این اطلاعات متا دیتا گفته می شود.
-->
      <!--
  برای مرورگر مشخص می کند که چه عبارتی را در نوار عنوان و نام تب نمایش دهد <title> تگ
-->
</head>

<!-- می رسد <body> نوبت به تگ <head> بعد از تگ -->
<!-- تا این مرحله، هیچ خروجی قابل نمایشی در صفحه مرورگر نمایش داده نخواهد شد -->
<!-- قرار دهیم <body> برای نمایش محتوا باید آن ها را در تگ -->

<body>
  <!-- یک عنوان را ایجاد می‌ کند <h1> تگ -->
  <h1>سلام، دنيا!</h1>
  <!-- نیز ایجاد کرد (h6) تا درجه اهمیت پایین تر (h2) همچنین می توانید زیرعنوان های دیگری با درجه اهمیت بالا -->


  <!-- می توانیم یک لینک به آدرس مورد نظر ایجاد کنیم href و صفت <a> با استفاده از تگ -->
  <a href="http://codepen.io/anon/pen/xwjLbZ">
  به این لینک مراجعه فرمایید
  </a>

  <!-- این امکان را به ما می دهد تا متنی را در صفحه قرار دهیم <p> تگ -->
  <p>اين يك پاراگراف است</p>
  <p> اين يك پاراگراف ديگر است</p>

  <!-- یک لیست ایجاد می کند ul تگ -->

    <!-- استفاده کنیم <ol> برای داشتن یک لیست شمارشی باید از تگ -->

  <ul>
    <li>ین یک گزینه در لیست غیرترتیبی می‌باشد</li>
    <li> اين يك آيتم ديگر است</li>
    <li>اين آخرين آيتم داخل ليست هست</li>
  </ul>
</body>

<!-- به همین راحتی می باشد HTML تمام شد! ایجاد فایل -->
<!-- البته امکان اضافه کردن تگ های دیگر نیز وجود دارد -->
<!-- را می توان برای قرار دادن تصویر در صفحه استفاده کرد <img /> برای مثال تگ -->
<!-- مشخص می‌کنیم. این مسیر می تواند آدرس یک فایل بر روی سیستم شما یا در بستر وب باشد src مسیر فایل تصویر را با استفاده از صفت -->
<img src="http://i.imgur.com/XWG0O.gif"/>

<!-- همچنین شما می توانید جدول هم ایجاد كنید -->

<!-- شروع می‌کنیم <table> با یک تگ -->
<table>

<!-- باعث ایجاد سطر های جدول می شود tr تگ -->
  <tr>

<!-- می توان برای ستون های جدول، عناوین مناسب تعیین کرد th با استفاده از تگ -->
    <th>اولين هدر</th>
    <th>دومين هدر</th>
  </tr>

  <tr>

    <td>اولين رديف، اولين ستون</td>
    <td>اولين رديف دومين ستون</td>
  </tr>

  <tr>
    <!-- باعث ایجاد ستون های جدول می شود td تگ -->
    <td>دومين رديف اولين ستون</td>
    <td>دومين رديف دومين ستون</td>
  </tr>
</table>

استفاده

فایل های HTML با پسوند .html یا .htm نمایش داده می شوند و با مایم تایپ text/html شناخته می شوند.

HTML زبان برنامه‌نویسی محسوب نمی‌شود.

برای یادگیری بیشتر


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Christophe THOMAS, and updated by 1 contributor.