Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Μάθετε Χ σε Υ λεπτά

Όπου X=json

Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι ένα πολύ απλό και ελαφρύ μορφότυπο ανταλλαγής δεδομένων. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα json.org, το JSON διαβάζεται και γράφεται εύκολα από τους ανθρώπους όπως επίσης αναλύεται και παράγεται εύκολα από τις μηχανές.

Ένα κομμάτι JSON δηλώνει ένα από τα παρακάτω:

Αν και το JSON στην καθαρότερη του μορφή δεν έχει σχόλια (comments), οι περισσότεροι parsers θα δεχτούν σχόλια (comments) του στύλ της γλώσσας C (//, /* */). Κάποιοι parsers επίσης ανέχονται ένα εξτρά κόμμα στο τέλος (δηλαδή ένα κόμα μετά το τελευταίο στοιχείο ενός πίνακα ή μετά την τελευταία ιδιότητα ενός αντικειμένου) αλλά καλύτερα θα είναι να αποφεύγεται η χρήση του για χάρη της συμβατότητας.

Υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων (data types):

{
 "κλειδί": "τιμή",
 "κλειδιά": "πρέπει πάντα να περιβάλονται από διπλά quotes",
 "νούμερα": 0,
 "συμβολοσειρές": "Γεια, κόσμε. Οι χαρακτήρες unicode επιτρέπονται, καθώς και το \"escaping\".",
 "διαδικές τιμές": true,
 "κενό": null,
 "μεγάλοι αριθμοί": 1.2e+100,
 "αντικείμενα": {
  "σχόλια": "Σήμερα έφαγα ένα μήλο.",
  "πίνακες": [0, 1, 2, 3, "Οι πίνακες μπορούνε να περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων", 5],
  "αντικείμενα μέσα σε αντικείμενα": {
   "σχόλια": "Τα αντικείμενα μπορούνε να εσωκλύουν αντικείμενα."
  }
 },


 "κενό διάστημα": "Αναγνωρίζεται χωρίς πρόβλημα αλλά καλύτερα να αποφεύγεται η χρήση του.",
 "αυτό ήταν": "Πλέον γνωρίζετε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το JSON."
}

Περαιτέρω διάβασμα


Έχετε κάποια πρόταση; Κάποια διόρθωση, ίσως; Δημιουργήστε ένα Issue στο GitHub Repo μας, ή ανοίξτε ένα pull request!

Αρχική συμβολή: Anna Harren, ενημερώσεις/επεξεργασία: 4 contributor(s).