Sdílej stránku

Nauč se X za Y minut

Kde X=markdown

Markdown byl vytvořen Johnem Gruberem v roce 2004 jako značkovací jazyk, který lze snadno číst a psát a který je možné jednoduše převést do HTML (a dnes i do mnoha dalších formátů).

Implementace markdownu se v různých parserech (syntaktických analyzátorech, které markdown dále zpracovávají) mírně odlišuje. V této příručce se snažíme upozorňovat, kdy se jedná o obecnou vlastnost markdownu a kdy se jedná o specifickou vlastnost daného parseru.

HTML Elementy

Markdown je nadstavba HTML. To znamená, že každý HTML kód je zároveň validním kódem v Markdownu.

<!-- To znamená, že v Markdownu můžeme používat HTML elementy jako například
komentáře, které nebudou ovlivněny parserem Markdownu. Na druhou stranu to také
znamená, že pokud ve svém Markdown kódu vytvoříte HTML element, už v rámci
tohoto elementu nelze použít Markdown.

Markdown využívá i tato stránka, a tak by tento text, kdyby nebyl obalen v bloku
kódu (viz níže), jako validní HTML komentář vůbec nebyl vidět. -->

Nadpisy

HTML elementy <h1><h6> vytvoříte jednoduše tak, že nadpisu předsadíte takový počet křížků (#), jaký odpovídá úrovni nadpisu.

# Toto je <h1>
## Toto je <h2>
### Toto je <h3>
#### Toto je <h4>
##### Toto je <h5>
###### Toto je <h6>

Markdown obsahuje ještě dva další způsoby, jak vytvořit h1 a h2:

Toto je h1
==========

Toto je h2
----------

Jednoduché stylování textu

Pomocí markdownu můžete text jednoduše označit jako kurzívu či tučný text.

*Tento text je kurzívou;*
_Stejně jako tento._

**Tento text je tučně**
__Stejně jako tento.__

***Tento text je obojí***
**_Tak jako tento!_**
*__Nebo tento!__*

Ve verzi Markdownu od GitHubu máme k dispozici také přeškrtnutí:

~~Tento text je přeškrtnutý.~~

Odstavce

Odstavce tvoří jeden nebo více řádků textu, oddělených jedním nebo více prázdnými řádky.

Toto je odstavec. Zde jsem napsal odstavec a je to bezva!

Teď jsem v odstavci 2.
A tady jsem pořád v odstavci 2!

Ale tady už je odstavec 3.

Pokud byste chtěli vložit HTML element <br />, můžete na konec odstavce napsat dvě nebo více mezer a potom začít nový odstavec.

Tento odstavec končí dvěma mezerami. 

Nad tímto odstavcem je <br />!

Blokové citace

Blokové citace se dělají jednoduše uvozením řádku znakem >.

> Toto je bloková citace. Můžete dokonce
> manuálně rozdělit řádky, a před každý vložit >, nebo nechat vaše řádky
> jakkoli dlouhé, ať se zarovnají samy.
> Je to jedno, pokud vždy začínají symbolem `>`.

> Použít můžu i více než jednu úroveň
>> odsazení.
> Co vy na to?

Seznamy

Nečíslovaný seznam můžete jednoduše udělat pomocí hvězdiček, plusů nebo pomlček:

* Položka
* Položka
* Jiná položka

nebo

+ Položka
+ Položka
+ Další položka

nebo

- Položka
- Položka
- Další položka

Číslované seznamy se dělají pomocí číslice a ..

1. Položka jedna
2. Položka dvě
3. Položka tři

<!-- Čísla ani nemusíte psát popořadě. Markdown je umí zobrazit správně, jenom
je třeba vždy překontrolovat, že číslování funguje správně. -->

1. Položka jedna
1. Položka dvě
1. Položka tři

<!-- (Toto zobrazí to samé, jako příklad nad tím.) -->

Můžete také tvořit podseznamy:

1. Položka jedna
2. Položka dvě
3. Položka tři
  - Podpoložka
  - Podpoložka
4. Položka čtyři

Vytvořit lze i zaškrtávací seznamy. Takto lze vytvořit seznam s HTML checkboxy. (Boxy níže bez ‘x’ jsou nezaškrtnuté checkboxy.)

- [ ] První úkol, který je třeba dokončit
- [ ] Druhý úkol na dodělání
Tento box bude zaškrtnutý
- [x] Tento úkol byl dokončen

Bloky kódu

Bloky kódu můžete označit tak, že řádek odsadíte čtyřmi mezerami nebo pomocí tabu. Pro interpretaci kódu parser používá <code> element.

  Toto je kód
  Stejně jako toto

Pro ještě hlubší odsazení můžete přidat další 4 mezery nebo další tab:

  moje_pole.each do |i|
   puts i
  end

Jednořádkový kód můžete zabalit do dvou zpětných apostrofů (`) tak, jako kdybyste text normálně stylovali:

Honza neměl tušení, co dělá funkce `go_to()`!

V Markdownu od GitHubu, můžete použít speciální syntaxi pro kód:

```ruby
def neco
 puts "Ahoj světe!"
end
```

Text výše nepotřebuje čtyřmezerové odsazení a parser navíc použije zvýraznění syntaxe pro zvolený jazyk.

Vodorovná čára (<hr />)

Vodorovnou oddělovací čáru lze snadno přidat pomocí 3 nebo více hvězdiček (nebo pomlček), a to buď s mezerami mezi jednotlivými znaky, nebo bez nich.

***
---
- - -
****************

Odkazy

<!-- Jedna z nejlepších vlastností Markdownu je, jak snadno lze s jeho pomocí
vytvářet odkazy. Text odkazu, který chcete zobrazit vložte do [] a hned za něj
v kulatých závorkách () připojte url adresu. -->

[Klikni na mě!](http://test.com/)


<!-- V uvozovkách za url můžete přidat název odkazu -->

[Klikni na mě!](http://test.com/ "Odkaz na Test.com")


<!-- Relativní cesty fungují také -->

[Jdi na hudbu](/hudba/).


<!-- Markdown taktéž podporuje referenční odkazy -->

[Klikni na tento odkaz][link1] pro více informací!
[Taky zkontrolujte tento odkaz][neco], jestli tedy chcete.

[link1]: http://test.com/ "Cool!"
[neco]: http://neco.czz/ "Dobře!"

<!-- Titulek v tomto případě může být v jednoduchých uvozovkách, závorkách, nebo
zcela vynechaný. Reference může být kdekoliv ve vašem dokumentu a identifikátory
mohou být jakékoli, pokud jsou unikátní. -->


<!-- V markdownu existuje rovněž "implicitní pojmenování", které použije text
odkazu jako své id -->

[Toto][] je odkaz..

[toto]: http://totojelink.cz/

<!-- Ale tento způsob se obvykle nepoužívá. -->

Obsahy

Kombinace seznamů, odkazů a nadpisů využívají také některé parsery pro generování obsahu Markdown souborů. Jako identifikátory slouží jména nadpisů psané malými písmeny, které jsou uvozené křížkem (#). Víceslovné nadpisy bývají propojeny pomlčkou (-), která někdy nahrazuje i speciální znaky. Jiné speciální znaky mohou být vynechány.

- [Nadpis](#nadpis)
- [Víceslovný text](#víceslovný-text)
- [Odstavce](#odstavce)
 - [Podkapitola <h3 />](#podkapitola-h3-)

V případě obsahů se v každém případě jedná o nadstavbu, která nemusí všude fungovat stejně.

Obrázky

<!-- Obrázky se vytváří stejně jako odkazy, ale s vykřičníkem na začátku -->

![Toto je atribut alt pro obrázek](http://imgur.com/myimage.jpg "Nepovinný titulek")

<!-- Reference fungují tak, jak bychom čekali -->

![Toto je atribut alt][mujobrazek]

[mujobrazek]: relativni/cesta/obrazek.jpg "a toto by byl titulek"

Ostatní

Automatické odkazy

<http://stranka.cz/>

je stejné jako

[http://stranka.cz/](http://stranka.cz/)

Automatické odkazy z emailů

Escapování znaků

Chci napsat *tento text obklopený hvězdičkami*, ale protože nechci, aby to bylo
kurzívou, tak hvězdičky vyescapuji `\`: \*tento text bude obklopený hvězdičkami\*.

Klávesové zkratky

<!-- V Markdownu od GitHubu můžete použít tag <kbd> k označení kláves na
počítači -->

Váš počítač přestal pracovat? Zkuste
<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Alt</kbd>+<kbd>Del</kbd>

Tabulky

Tabulky lze využít pouze v Markdownu od GitHubu a jejich syntax je trošku zvláštní. Kdybyste je chtěli použít, vytváří se takto:

| Sloupec1   | Sloupec2 | Sloupec3   |
| :----------- | :------: | ------------: |
| Vlevo zarovn.| Na střed | Vpravo zarovn.|
| blah     | blah   | blah     |

<!-- nebo je jde taky zapsat takto: -->

Sloupec 1 | Sloupec2 | Sloupec3
:-- | :-: | --:
Že se to nedá číst? | No tak to takhle | radši nedělejte.

Markdownlint

Pro usnadnění práce s Markdownem a s cílem sjednotit styl psaní jeho kódu vznikl nástroj Markdownlint. Tento nástroj je dostupný i jako plugin pro některé editory kódu (IDE) a lze jej použít jako nástroj pro vytváření a ověřování validity a čitelnosti Markdownu kódu.


Reference

Pro více informací doporučujeme oficiální článek o syntaxi od Johna Grubera zde a skvělý tahák od Adama Pritcharda zde.


Pozn. překladatele: Tento text vznikl jako překlad původního článku, který pochází z roku 2013 a kombinace původního českého překladu z roku 2015. Některé informace v tomto článku, zejména ty, týkající se specifických vlastností parserů markdownu tak již dnes mohou být zastaralé.

Aktuální informace o specifických vlastnostech různých implementací Markdownu můžete nalézt zde (v angličtině):


Máš připomínku, nebo si našel chybu? Otevři tiket v GitHub repozitáři, nebo pošli rovnou svojí úpravu!

Autor původní verze je Dan Turkel a na úpravách se podílelo 6 lidí.