Share this page

Learn X in Y minutes

Where X=asciidoc

AsciiDoc és un llenguatge de marques similar a Markdown i que pot ser usat per qualsevol ús, des de llibres fins a blogs. Creat al 2002 per Stuart Rackham, és un llenguatge simple però permet un gran nivell de personalització.

Capçalera de document

La capçalera és opcional i no pot contenir línies buides. Ha d'estar separada del contingut per com a mínim una línia en blanc.

Només títol

= Títol del document

Primer contingut del document.

Títol i autor

= Títol del document
Nom Cognom(s) <[email protected]>

Inici d'aquest document.

Múltiples autors

= Títol del document
John Doe <[email protected]>; Jane Doe<[email protected]>; Black Beard <[email protected]>

Inici d'un document amb múltiples autors.

Línia de versió (requereix línia d'autor)

= Títol del document V1
Potato Man <[email protected]>
v1.0, 2016-01-13

Aquest article sobre patates fregides serà genial.

Paràgraf

No necessites res especial per un paràgraf.

Insereix una línia buida entre cada paràgraf per separar-los.

Per inserir un salt de línia, afegeix només un +
i ja ho tens!

Donant format al text

_guió baix per cursiva_
*asteriscs per negreta*
*_combina'ls i veuràs_*
`usa cometes invertides per monospace`
`*combina per negreta monospace*`

Títols de secció

= Nivell 0 (usa'l només pel títol del document)

== Nivell 1 <h2>

=== Nivell 2 <h3>

==== Nivell 3 <h4>

===== Nivell 4 <h5>

Llistes

Per crear una llista sense ordre usa asteriscs.

* foo
* bar
* baz

Per crear una llista numerada usa punts.

. element 1
. element 2
. element 3

Pots crear fins a 5 subnivells de llista afegint asteriscs o punts.

* foo 1
** foo 2
*** foo 3
**** foo 4
***** foo 5

. foo 1
.. foo 2
... foo 3
.... foo 4
..... foo 5

Referències

Existeixen dues eines per processar documentació en AsciiDoc:

  1. AsciiDoc: implementació original per Python, disponible a las principals distribucions Linux. Versió estable actualment en mode manteniment.
  2. Asciidoctor: implementació alternativa per Ruby, usable també des de Java i JavaScript. Implementació completa en evolució, té com a objectiu ampliar AsciiDoc amb noves funcionalitats i conversors de sortida.

Els següents enllaços pertanyen a Asciidoctor (documentació en anglès):


Got a suggestion? A correction, perhaps? Open an Issue on the GitHub Repo, or make a pull request yourself!

Originally contributed by Ryan Mavilia, and updated by 1 contributor.